Serwer proxy pracuje. Status: 2020-09-19 15:22:19.296411