Serwer proxy pracuje. Status: 2020-09-22 10:09:10.205018