Serwer proxy pracuje. Status: 2020-09-22 10:38:09.732815